ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2562

ตามที่กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ในระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 คณะกรรมการได้พิจารณาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กทั้งหมดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ในระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

5 August 2019

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 14.30 น. ในการนี้ เลขาธิการ กศน. (นายศรีชัย พรประชาธรรม) คณะผู้บริหาร สำนักงาน กศน. และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องฉายดาว อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 August 2019

เชิญร่วมการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” และ “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยจัดการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 และการแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ การแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะร่อนนาน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะบินทน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 August 2019

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม 2562 เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และช่วงท้ายเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนสิงหาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)” กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการรวมแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น เนื่องจากวัตถุท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลกเราหลายปีแสง และมักมีความสว่างน้อยนิด แต่เราเคยสงสัยมั๊ยว่า ใคร?..เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ และในปัจจุบัน เราสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์สำหรับศึกษาอะไรกันบ้าง?? ชมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ได้จาก “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

31 July 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา​ ​(ท้องฟ้า​จำำ​ลอง​กรุงเทพ)​ สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

26 July 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับรางวัลสุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1

ตามที่ Amarin Baby & Kids เครือข่ายแม่ลูกในเครืออมรินทร์ฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจและผู้อ่านร่วมโหวตบุคคลสุดยอดครอบครัวแห่งปี และองค์กรที่สนับสนุนด้านครอบครัว ใน 6 สาขา สำหรับสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว คะแนนโหวตอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัด สำนักงาน กศน. ได้เข้าร่วมรับรางวัล ในสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1 ณ เวทีกิจกรรมกลาง พิธีเปิดงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 14 ฮอลล์ 98 – 99 ไบเทค บางนา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ชมภาพรางวัล ในสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

26 July 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเกี่ยวกับงานออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ จัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562 รุ่นที่ 1 และการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562 รุ่นที่ 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

24 July 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562

เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมาและในปี 2562 นี้ ยูเนสโกประกาศให้เป็นปีสากลแห่งตารางธาตุ เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี ของการค้นพบตารางธาตุ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนานเกี่ยวกับธาตุและวิทยาศาสตร์ อาทิ นิทรรศการ 150 ปี แห่งการค้นพบตารางธาตุ กิจกรรมเกี่ยวกับธาตุ 20 กิจกรรม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ / เครื่องบินเล็ก ประลองความเร็ว POP POP BOAT  การนำเสนอผลงานโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 ของนักศึกษา กศน. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. (ระดับประเทศ) จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

23 July 2019

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 2562 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ Magnet ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 โครงการ มีความพร้อมสำหรับเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ชมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 2562และภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

23 July 2019

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่โรงเรียนประชาบดี จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง การเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ดูดาวในโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เสื้อของสัตว์ ของเล่นชวนคิด โครงสร้างสัตว์ ระบายสีไดโนเสาร์ paper box สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ /คอปเตอร์กระดาษและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2562 ชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22 July 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรม “ฉลองครบรอบ 50 ปี..ก้าวแรกของมนุษยชาติบนดวงจันทร์”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรม “ฉลองครบรอบ 50 ปี..ก้าวแรกของมนุษยชาติบนดวงจันทร์” ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ในภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษ เสวนา กิจกรรมถาม-ตอบ ณ ห้องมหกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมภาคค่ำ ชมดาวพฤหัสบดี วงแหวนดาวเสาร์ และหลุมดวงจันทร์ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ชมภาพกิจกรรม “ฉลองครบรอบ 50 ปี..ก้าวแรกของมนุษยชาติบนดวงจันทร์”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22 July 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้มอบหมายให้ตัวแทนข้าราขการและพนักงาน ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่าแล้วยังจะช่วยหล่อหลอม และสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีความรักป่าไม้ มีจิตสำนึกร่วมกัน เป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ ตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ ชมภาพกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22 July 2019
1 2 3 48
Message us