ภาพพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และจัดพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (ห้องมหกรรม 3 มิติ) ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” กิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถารายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 December 2014

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดการบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”

เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ และสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงานภายในหน่วยงานชมภาพกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (24 – 25 ก.ย. 57)

ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม น้อง ๆ ได้มาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการ “สนุกกับไทยโชติ”และ “นักสืบพลังงาน” รวมถึง “จุลินทรีย์ก้นครัว” ได้เรียนรู้เรื่องราวทางดาราศาสตร์ผ่านการชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และเกมดาราศาสตร์ และสนุกสนานด้วยการแสดง Science Show และกิจกรรมนันทนาการ ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)

วันที่ 31 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 นี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” ตามด้วย “เจาะลึกดาราศาสตร์” และปิดท้ายด้วย “กายแกร่ง…จิตกล้า… ท้าความสูง” เติมความรู้ด้านดาราศาสตร์ด้วยการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ติดตามชมภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (7 – 8 ตุลาคม 2557 )

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557 ครั้งนี้ น้อง ๆ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” และ “เจาะลึกดาราศาสตร์” เพิ่มด้วยการฝึกกายและใจใน “กายแกร่ง…จิตกล้า…ท้าความสูง” เติมเต็มความรู้ด้านดาราศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลา 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งนี้สมาชิกค่ายฯ ต่างก็ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็ม ๆ ติดตามชมภาพกิจกรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” โดยท่านรองเลขาธิการ กศน. นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 October 2014
1 23 24