ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดค่ายคนดี มีน้ำใจ มุ่งสร้างยุวอาสารุ่นใหม่ (วันที่ 16 – 19 ต.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดค่ายคนดี มีน้ำใจ มุ่งสร้างยุวอาสารุ่นใหม่ (วันที่ 16 – 19 ต.ค. 2561)ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายคนดี มีน้ำใจ และรักการอ่าน ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในรูปแบบค่ายกลางวัน 4 วัน มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 7-12 ปี จากชุมชนในเขตคลองสาน มีทีมยุวอาสารุ่นพี่ จากโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยและโรงเรียนศึกษานารี ร่วมเป็นจิตอาสาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ให้แก่สมาชิกค่าย พร้อมมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสาต่อชุมชน เพื่อสร้างยุวอาสารุ่นใหม่ และเป็นการใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ชมภาพกิจกรรมค่ายคนดี มีน้ำใจ มุ่งสร้างยุวอาสารุ่นใหม่ (วันที่ 16 – 19 ต.ค. 2561)