ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
วันที่ประกวดระดับพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง
สถานที่ประกวดระดับพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง
วันที่ประกวดระดับประเทศ19 สิงหาคม 2561
สถานที่ประกวดระดับประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบประมาณ500,000 บาท
ผู้สนับสนุนงบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รายละเอียดโครงการhttps://sciplanet.org/?p=3069
พิธีมอบงบประมาณhttps://sciplanet.org/content/3247
ผลการประกวดhttps://sciplanet.org/?p=3639
พิธีมอบรางวัลhttps://sciplanet.org/?p=3645
ภาพข่าวกิจกรรมhttps://sciplanet.org/?p=3642
วีดิทัศน์สรุปโครงการhttps://youtu.be/yeaAGzs9RKg
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ