ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูลพื้นฐาน
วันที่ประกวด20 สิงหาคม 2559
สถานที่ประกวดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
งบประมาณ444,000 บาท
ผู้สนับสนุนงบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รายละเอียดโครงการhttps://sciplanet.org/content/1187
ผลการประกวดhttps://sciplanet.org/content/1204
พิธีมอบงบประมาณhttps://sciplanet.org/content/1138
ภาพกิจกรรมhttps://sciplanet.org/content/780
วีดิทัศน์สรุปโครงการhttps://youtu.be/51z-lZvIvqw
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ