ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562

Asalha-Bucha-and-Buddhist-Lent-day

ภาพจาก : www.phuttha.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลา 2 วัน คือ วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชาและวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์