ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562

เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมาและในปี 2562 นี้ ยูเนสโกประกาศให้เป็นปีสากลแห่งตารางธาตุ เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี ของการค้นพบตารางธาตุ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนานเกี่ยวกับธาตุและวิทยาศาสตร์ อาทิ

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว