การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท
พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2564
  • ตรวจสอบพื้นที่ หลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดเอกสาร sciplanet.org/content/7812
  • ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/noFECDWQ4AyKFPhV7
  • ประกาศรายชื่อโครงงาน (ที่ผ่านการคัดกรอง) 12 กรกฎาคม 2564
  • แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 17 กรกฎาคม 2564
  • ประกาศผลรางวัล 18 กรกฎาคม 2564
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1800 หรือ 1802, 08 9135 2991 หรือ 06 2965 4886

หมายเหตุ

  • เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี
  • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษา คำถามที่พบบ่อยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำหนดการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PDF)
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (DOCX)
กำหนดการตอบคำถามออนไลน์ รายชื่อโครงงานและลำดับการตอบคำถาม (ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2564)