ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันปิยมหาราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงประกาศมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

ศว. จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ต.ค. 2557

วันพุธที่ 8 ต.ค. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีการสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงด้วยตาเปล่า กล้องสองตาและกล้องโทรทรรศน์ และการบันทึกภาพจันทรุปราคาเต็มดวง มีการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการศึกษา กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีสื่อมวลชนให้ความสนใจ และมีประชาชนร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ไปจนถึงสิ้นสุดปรากฏการณ์ ในเวลาประมาณ 20.00 น. ชมภาพกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ตุลาคม 2557

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมสังเกตการณ์ด้วยตาเปล่า กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ และการบันทึกภาพจันทรุปราคาเต็มดวง ณ ลานหน้าอาคาร 5 และดาดฟ้า อาคาร 4 วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันออกพรรษา เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ครั้งนี้ตอนเริ่มเกิด ดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นพ้นขอบฟ้า เวลา 18.00 น.ดวงจันทร์ขึ้นพ้นขอบฟ้าตะวันออกพอดี ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดแล้ว และกำลังเคลื่อนออกจากเงามืดเริ่มสว่างบางส่วน  เวลา 19.34 น.ดวงจันทร์พ้นเงามืดเห็นสว่างทั้งดวงอยู่สูง 20 องศา แต่ยังอยู่ในเงามัวซึ่งสังเกตยากด้วยตาเปล่า เวลา 20.33 จึงพ้นเงามัว ดังนั้น เวลาเย็นถึงหัวค่ำ ชาวไทยเห็นจันทรุปราคาใกล้ขอบฟ้าทิศตะวันออก พื้นผิวโลกที่เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ คือ รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก  ทวีปเอเชีย  ด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ ด้านตะวันตกอเมริกาใต้ ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 8 ตุลาคม 2557   ตามเวลาประเทศไทย  ดังนี้ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมยินดีแก่ ท่านเลขาธิการ กศน.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีแก่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน. ณ อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ชมภาพ คลิก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจและคณะนักวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และอวกาศ ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม click

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 ในชื่อ”จินตนาการสู่ฟากฟ้า 50 ปี ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” ดังมีรายชื่อหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. กรมอุตุนิยมวิทยา 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 8. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 9. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 10. สมาคมดาราศาสตร์ไทย 11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค 13. คุณธนะชัย […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 December 2014
1 34 35