ผลการประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันหลายรายการ และทุกรายการจะเข้ารับรางวัลในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และขอประกาศผลการประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน