ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูลพื้นฐาน
วันที่ประกวด22 สิงหาคม 2558
สถานที่ประกวดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
งบประมาณ444,000 บาท
ผู้สนับสนุนงบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รายละเอียดโครงการhttps://sciplanet.org/content/1035
ผลการประกวดhttps://sciplanet.org/content/1066
พิธีมอบงบประมาณhttps://sciplanet.org/content/973
ภาพกิจกรรมhttps://sciplanet.org/content/545
ภาพการศึกษาดูงานhttps://sciplanet.org/content/561
วีดิทัศน์สรุปโครงการhttps://www.youtube.com/watch?v=xoHucLLxV2A
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ