พิธีรับมอบงบประมาณด้านรางวัลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. จาก กฟผ.

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ขึ้น ทั้งนี้ ได้มีพิธีรับมอบงบประมาณด้านรางวัล โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. จำนวน 444,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพ พิธีรับมอบงบประมาณด้านรางวัลฯ จาก กฟผ.

สำหรับผู้สนใจโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. สามารถติดตามรายละเอียดการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศได้ที่ https://sciplanet.org/sce/korsornor-2558