SECRET OF LIFE

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมนิทรรศการ เรื่อง SECRET OF LIFE ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต กุญแจดอกสำคัญที่ใช้ในการไขรหัสลับของชีวิตคืออะไร? ทำไมสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดถึงมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันและใครเป็นผู้ค้นพบกุญแจดอกนี้ ? มาร่วมไขความลับของสิ่งมีชีวิตกันได้ที่นิทรรศการความลับของสิ่งมีชีวิต

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2567

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ นิทรรศการความลับของสิ่งมีชีวิต ชั้น4 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน