ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน
วันที่ประกวดระดับพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง
สถานที่ประกวดระดับพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง
วันที่ประกวดระดับประเทศ18 สิงหาคม 2562
สถานที่ประกวดระดับประเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
งบประมาณ500,000 บาท
ผู้สนับสนุนงบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รายละเอียดโครงการhttps://sciplanet.org/content/4375
ผลการประกวดhttps://sciplanet.org/content/4974
พิธีมอบงบประมาณhttps://sciplanet.org/content/4776
ภาพข่าวกิจกรรมhttps://bit.ly/2L8obdk
วีดิทัศน์สรุปโครงการhttps://youtu.be/k-zMzBmySqw
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ