การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” โดยท่านรองเลขาธิการ กศน. นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 October 2014
1 26 27