ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดบริการในเทศกาลปีใหม่ 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 เป็นเวลา 5 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน