ค่าย Kids’ Science

ค่ายกลางวัน 2 วัน เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่น ฝึกการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เพื่อจุดประกายความสนใจการเรียนรู้ในการวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับน้อง ๆ อายุ 4 – 6 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2561 – 2563) จำนวน 25 คน จัดกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็ก อายุ 4 – 6 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2561 – 2563)

วันที่จัดกิจกรรม

 • วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์

 • วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ชำระเงิน

 • ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)                                                            

ค่าลงทะเบียน

 • คนละ 1,200

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

กำหนดการค่าย Kids’ Science

ไลน์กลุ่มค่าย Kids’ Science

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ (https://shorturl.at/egzE1)  พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
 • แอดไลน์กลุ่มค่าย Kids’ Science (ลิงก์ QR) หรือ https://line.me/R/ti/g/FQEPdz9f9L
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไข และแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่มภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 4 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์ กลุ่ม Kids’ science รุ่นที่สมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านทางไลน์กลุ่ม และเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว
 • หากมีผู้สมัครจำนวนไม่ถึง 15 คน งดการจัดกิจกรรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ 08 – 60143925 และ 089 – 5013085