ค่าย “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” รุ่น 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมค่ายในวาระพิเศษ กับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี 2558 “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” โดยในรุ่นที่ 2 นี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 โดยมีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล มูลนิธิสเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เพื่อให้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพิ้นฐานความรู้ในการเรียนระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจติดตามชม ภาพโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี 2558 “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” รุ่นที่ 2