ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (23 – 24 พ.ย. 60)

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (23 – 24 พ.ย. 60)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต  2 วัน 1 คืน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนนักเรียน 94  คน / ครู 7 คน ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยสมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการ และได้ฝึกการทำงานร่วมกัน พร้อมด้วยกิจกรรมนันทนาการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “แสง” โครงสร้างสัตว์ และเรื่อง หิน แร่ เสริมสร้างจินตนาการด้านดาราศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และดูดาวบนท้องฟ้าจริงผ่านกล้องโทรทรรศน์ เสริมด้วยชมการแสดง Science Show และนันทนาการในแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (23 – 24 พ.ย. 60)