ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

  • 24 ก.พ. 2567 วันมาฆบูชา
  • 26 ก.พ. 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน