ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์