ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (26 ธันวาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 – 14:00 น. โดยมีการตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน บริเวณลานอิฐแดง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเป็นจำนวนมาก โดยดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าบดบังดวงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:18 มีช่วงบดบังมากสุดอยู่ที่ประมาณ 12:05 และสิ้นสุดปรากฏการณ์ประมาณ 13:57 สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นเห็นการบดบังอยู่ที่ประมาณ 57% สุริยุปราคาบางส่วนในครั้งถัดไปวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ชมภาพกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (26 ธันวาคม 2562)