แมลงวัน…ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

แมลงดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติ มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากกล่าวถึงโทษของแมลงนอกจากพิษที่เป็นอันตรายต่อตัวเราแล้ว การที่แมลงมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น การหาอาหารเพื่อดำรงชีวิต แมลงหลาย ๆ ชนิดมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ นอกจากยุงที่เราคุ้นเคยกันดีแล้แมลงวันเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันและเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถก่อโรคในมนุษย์ได้เช่นกัน ในประเทศไทยพบแมลงวันเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์อยู่ 4 ชนิดด้วยกัน คือ แมลงวันบ้าน (House Flies) แมลงวันหัวเขียว (Blow Flies) แมลงวันหลังลาย (Flesh Flies) และแมลงวันดูดเลือด (Stomoxys spp.) โดยทั่วไปเรามักจะพบและคุ้นเคยกับแมลงวันบ้านมากที่สุด นั่นเพราะมันมีมากถึงร้อยละ 83 ของแมลงวันทั้งหมด

มารู้จักแมลงวันบ้านกัน…

แมลงวันบ้าน เป็นแมลงขนาดเล็ก มีปากแบบซับดูด (Sponging type) ลำตัวมีสีเทา ขนาดประมาณ 6-9 มิลลิเมตร ตามีสีน้ำตาลปนแดง ลำตัวมีขนสีเทาดำขนาดเล็กจำนวนมาก ปีก 1 คู่ เป็นเยื่อใสมีโครงร่างยึดเป็นร่างแหสีดำ แมลงวันบ้านจะออกหากินในช่วงเวลากลางวันไปยังแหล่งอาหาร เช่น ของสด สิ่งบูดเน่าต่าง ๆ เศษอาหาร เป็นต้น  ส่วนในเวลากลางคืนจะรวมกลุ่มกันอยู่บนกิ่งไม้หรือพุ่มไม้ แมลงวันนำโรคมาได้อย่างไร…เราเคยสังเกตเห็นแมลงวันบินมาตอมอาหารและถูขาหน้าบ้างหรือไม่?

แมลงวันจะใช้ขาสำหรับดมกลิ่นรสอาหาร แต่เนื่องจากลำตัวของแมลงวันเต็มไปด้วยขน และลิ้นที่ใช้กินอาหารมีกาวเหนียว ทำให้เวลาบินไปกินหรือตอมสิ่งต่าง ๆ จะมีฝุ่นติดตามตัวมาด้วย ดังนั้นเพื่อให้ขาของมันสามารถใช้ดมกลิ่นรสอาหารได้ดีขึ้น  จึงต้องทำความสะอาดขาของมันเองด้วยการถูขาหน้าบ่อย ๆ  ซึ่งการถูขาของแมลงวันจะทำให้เศษฝุ่นรวมถึงเชื้อโรคร่วงลงบนอาหาร น้ำดื่ม หรือภาชนะที่แมลงวันนั้นตอมอยู่

การรับประทานอาหารปนเปื้อนที่เกิดจากแมลงวันเป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย คือ โรคอหิวาห์ โรคไทฟอยด์ และโรคบิด ที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย มีไข้ อาเจียน หรือในบางรายอาจจะรุนแรงถึงชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงจึงต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาด ไม่มีขยะมูลฝอยที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันอีกด้วย

อ้างอิง

https://bit.ly/3nzyuKC
https://bit.ly/2XS8q4t
https://bit.ly/3pJueux
https://bit.ly/2Rn1hGa
https://bit.ly/3bj5vow
https://bit.ly/3vkJBZC
https://bit.ly/3xoSUcF
https://bit.ly/2TTKMSK
https://bit.ly/3mjpdXw