“ช้าง…สัตว์ใหญ่ในยุคดึกดำบรรพ์”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมนิทรรศการ เรื่อง “ช้าง…สัตว์ใหญ่ในยุคดึกดำบรรพ์” ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับช้างในยุคดึกดำบรรพ์ผ่านสื่อและทำกิจกรรมเสริมโดยการประดิษฐ์ ตกแต่งการ์ดป๊อปอัพ (จำนวนจำกัด) ณ นิทรรศการไดโนเสาร์ ชั้น 2 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน