นิทรรศการกลางแจ้ง

นิทรรศการกลางแจ้ง พื้นที่เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กวัย 3 – 8 ปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นดังนี้

ฐานเครื่องเล่นสนาม  เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมือแขนขาและเรียนรู้กฏ กติกา มารยาท ขณะเล่นเครื่องเล่น ทั้งกับตนเองและผู้อื่น

ฐานเรียนรู้แรงดันน้ำ  เน้นให้เด็กๆ เห็นถึงแรงดันของน้ำ ที่สามารถขับเคลื่อนก้อนหินหนัก 50 กรัม ให้เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย

ฐานสถานีน้ำ  เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง เครื่องสูบน้ำ กังหันน้ำ และฝายกั้นน้ำ

ฐานวาดฝันกับเม็ดทราย  เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมือ จินตนาการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ฐานบ้านต้นไม้  เน้นการเรียนรู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ ปลูกฝังจิตสำนึกรักต้นไม้และธรรมชาติ

ฐานเรียนรู้เรื่องรูปทรงเลขาคณิต  เน้นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงเลขาคณิต 9 รูปทรง ได้แก่ ครึ่งวงกลม วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมเปียกปูน สามเหลี่ยมด้านเท่า ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม

ฐานเรียนรู้เรื่องมุม  สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ มุม 45 องศา มุม 90 องศา และมุม 180 องศา ทั้งในแนวดิ่งและแนวระนาบ

ฐานเรียนรู้เรื่องสูตรคูณ  เน้นให้เด็กๆ สนุกกับการท่องและจดจำสูตรคูณแม่ 7 ผ่านการเล่นเครื่องเล่นสนาม

ฐานการเรียนรู้เรื่องเลขคู่เลขคี่  เน้นให้เด็กๆ รู้จัก เลขคู่และเลขคี่

ฐานสะกดรอย  เน้นให้เด็กๆ รู้จักการสังเกตความแตกต่างของรอยเท้าสัตว์แต่ล่ะชนิด เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิม และความรู้ใหม่อันนำไปสู่การค้นคว้า

ฐานเรียนรู้เรื่องจำนวน  เน้นให้เด็กๆ รู้จักการนับเลขเป็น รู้จักผลรวม รู้จักการคาดคะเน

ฐานลานนวดเท้า  มุ่งให้เด็กๆ และผู้ปกครอง มีโอกาสเดินบนหินแม่น้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นการนวดเท้า ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้