กิจกรรมค่ายวิทยาสาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562 ที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

สนุกวิทย์...ปิดเทอมกับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2562

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวในช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเสมอมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนใจและให้การตอบรับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562 เป็นอย่างดี และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า บัดนี้มีค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ดังนี้

1.กิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562 (เต็ม)
2.ค่ายนักประดิษฐ์ (เต็ม)
3.ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 1 (เต็ม)
4.ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 2 (เต็ม)
5.ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (เต็ม)
6.ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (เต็ม)
7.ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 (เต็ม)
8.ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ (เต็ม)