ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดบริการ วันที่ 18 และ 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดบริการ วันที่ 18 และ 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีเหตุการณ์สำคุญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า เข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลถือศีลฟังธรรม และนอกจากนี้ยังนิยมปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย