รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 14.30 น.

ในการนี้ เลขาธิการ กศน. (นายศรีชัย พรประชาธรรม) คณะผู้บริหาร สำนักงาน กศน. และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องฉายดาว อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา