55

กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 21 กิจกรรม
พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
รหัสชื่อกิจกรรม
A1แม่เหล็ก (Magnet)พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A2เล่นดี ๆ มีรางวัล (เบา ๆ นะจ๊ะ)พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A3เกมเขาวงกตแม่เหล็ก (Magnet Maze)พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A4จะทำได้ไหม…ทำได้หรือเปล่าพื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A5พลังพิเศษของกล้ามเนื้อพื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A6เวทีกลางพื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A7รถแข่งลงเขาบราคิสโตโครน (Brachistochrone)นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก
A8วิทยาศาสตร์ใต้พิภพนิทรรศการดินแดนแห่งแร่ ชั้น 1 อาคาร 2
A9Power of windห้องกิจกรรม DIY ชั้น 2 อาคาร 2
A10พลังเเห่ง Solar Robotนิทรรศการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคาร 2
A11นักออกแบบตัวน้อยนิทรรศการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคาร 2